Мэдээ

“Вавилон дахь СИОН“ цуврал сургалт


Mongol Tours

4-р сарын 23-28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Дани улсын Хотын сүмийн пастор Филип Дюпонт ирж, "Вавилон дахь СИОН" сэдэвт 5 өдрийн цуврал сургалтыг Христийн бүх сүм цуглаанч пастор, удирдагч, ахлагч, итгэгчдэд зориулан хийж эхлээд байна.

Өнөөг хүртэл хэлэгдсээр байгаа Бурханы дуу хоолойг сонсох чихтэй нь сонсож, үгийн бодит илэрхийлэл болох боломж, сонголт хэн бүхний өмнө бий. Гагцхүү Бурханы дуудсан дуудлагад хэн, хэрхэн хариу үзүүлэх нь хүмүүний хувь тавиланг шийдэж байна.

4-р сарын 23 сургалт №1 энд дарж үзнэ үү
4-р сарын 24 сургалт №2 энд дарж үзнэ үү
4-р сарын 24 сургалт №3
4-р сарын 24 сургалт №4
4-р сарын 24 сургалт №5


Барилгын Дэвшилтэт Технологийн Төвийн
6-р давхарт, Хотын сүмийн байранд болно.

Лавлах утас:
9664 5886
8881 5894