• Есүс сүмээ Өөрөө
  БАРИНА

  Зөвхөн Есүсийн барих сүм л тамын хаалгыг ялан дийлэх хүчтэй билээ.

  Хүний хичээлт зүтгэлээр баригдсан ямар ч ажил Бурханы ажиллагааг гүйцэлдүүлэхгүй.

 • Бурханы тогтоосон
  ХААНЧЛАЛ

  Түүний хөвгүүд төрөн гарснаар байгуулагдах болно.

  Бурханы хөвгүүд гэр бүлээ, хотоо, үндэстнээ тэрчлэн бүх үндэстнийг зөвхөн Түүнд өргөх юм.

 • Тэр бол Иудагийн
  АРСЛАН

  Transforming lives and societies through education, research and innovation.

  Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Пастор Филип Дюпонтийн нээлттэй сургалт

ХОТЫН СҮМ, 100 айл Барилгын Дэвшилтэт Технологийн төв, 6-р давхарын хурлын танхимд
2019 оны 5-р сарын 15,16,17,21,22 - ны өдрүүдэд 18:00 цагаас болно.

Харилцах утас: 88815894

Дараагийн цуглаан

2024-07-21

Бидний тухай

Аравны нэгийн тухай

Аравны нэг өргөл гэж юу вэ? Хэнийг аравны нэг өргөлөө, хаана өргөх зэрэг асуулт ба ойлголтыг эс тооцвол итгэгч хүн бүрийн хувьд хамгийн танил сэдэв мөнөөс мөн. Сүмийн амьдралд хэрэгжүүлэхийг хамгийн ихээр хүсдэг зүйл бол аравны нэг өргөл билээ. Дэндүү их сонсож, танимхайрхсанаас ...

дэлгэрэнгүй

Итгэлийн тунхаг

"Тэр -Харин та нар Намайг хэн гэж хэлэх вэ? гэсэнд,  Симон Петр -Та бол Христ, амьд Бурханы Хүү мөн гэв.  Есүс түүнд хариуд нь -Бариона Симон оо, чи ерөөлтэй еэ! Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш, харин тэнгэр дэх Миний Эцэг илчилсэн юм.  Би мөн чам...

дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Бидний тухай гэдэг нь Бурхан Эцэг бидний амьдралд юу хийж өгсөн тухай бус Бурхантай хамт алхаж байхад бидний амьдралд Түүний ажлууд хэрхэн өрнөж, өөрчилж, бүтээн байгуулж байгааг гэрчлэхийг хэлж байгаа юм. Хотын сүмийн итгэгчид бид онц гойд хүмүүс огт биш. Бид Христэд итгэ...

дэлгэрэнгүй

Мэндчилгээ

Та бүхэнтэй Хотын Сүмийн интернэт хуудаснаа мэндчилж байгаадаа баяртай байхын сацуу энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна.

Хотын сүмийнхэн бид түүхийн маш эгзэгтэй, халуун, гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна гэж итгэдэг. Зүгээр ч нэг итгэдэг бус энэхүү итгэлийн улмаас мөнхийн Бурхан Эцэгийн өмнө, эх орон, ард түмнийхээ өмнө, гэр бүл, үр хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлагатай амьдрах гүн хэрэгцээг гүйцэлдүүлэх эрч хүч, шийдэмгий байдал, баяр хөөрөөр дүүрэн байгаа юм.

Хотын Сүмийг Бурхан Эцэг Өөрөө, Үг ба Сүнсээр төрүүлсэн. Бурхан Эцэг Өөрөө Есүс Христийн хэлсэнчлэн "...тамын хаалга ч дийлэхгүй, хаанчлалын түлхүүрүүдийг гардан авсан, мөнхийн улс ба газар дэлхийг холбосон” ийм л сүмийг нягт нямбай ажиллах барилгачин лугаа адил барьж байна. Өнөөдөр Бурхан Эцэгийн хийж байгаа бүхэн нь Өөртэй нь хамт хаанчлан захирах сүм чуулганаа босгохтой шууд холбоотой юм. Зөвхөн Хотын Сүм төдийгүй Христий...

дэлгэрэнгүй

Зарлал

Мэдээлэл