• total surrender
  to God

  The first step in overcoming any kind of situation that holds me in bondage in my thoughts,

  mind, body and spirit is to surrender it to God

 • Put Your Faith
  Into Action

  Put your faith into action today and let your actions be fueled by your faith.

  Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Transforming Live
  Restoring Hope

  Transforming lives and societies through education, research and innovation.

  Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Дараагийн цуглаан

2017-07-23 09:00

Бидний тухай

Аравны нэгийн тухай

Аравны нэг өргөл гэж юу вэ? Хэнийг аравны нэг өргөлөө, хаана өргөх зэрэг асуулт ба ойлголтыг эс тооцвол итгэгч хүн бүрийн хувьд хамгийн танил сэдэв мөнөөс мөн. Сүмийн амьдралд хэрэгжүүлэхийг хамгийн ихээр хүсдэг зүйл бол аравны нэг өргөл билээ. Дэндүү их сонсож, танимхайрхсанаас ...

дэлгэрэнгүй

Итгэлийн тунхаг

Гэр бүлийг бүтээгч Бурханы ажиллагаа Бид нөхөр, эхнэрээ өөрсдөө сонгодог. Харин гэр бүлийн жинхэнэ хайрыг мэдэрч, мэдэхийн тулд бие биенээ таньж, улмаар дотносон нөхөрлөж, тэгсний дараа хайр ирдэг юм байна. Ихэнх хосууд хайрыг гэр бүлийн амьдралын эхний он жилүүдэд л байдаг г...

дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Бидний тухай гэдэг нь Бурхан Эцэг бидний амьдралд юу хийж өгсөн тухай бус Бурхантай хамт алхаж байхад бидний амьдралд Түүний ажлууд хэрхэн өрнөж, өөрчилж, бүтээн байгуулж байгааг гэрчлэхийг хэлж байгаа юм. Хотын сүмийн итгэгчид бид онц гойд хүмүүс огт биш. Бид Христэд итгэ...

дэлгэрэнгүй

Мэндчилгээ

Та бүхэнтэй Хотын Сүмийн интернэт хуудаснаа мэндчилж байгаадаа баяртай байхын сацуу энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна.

Хотын сүмийнхэн бид түүхийн маш эгзэгтэй, халуун, гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна гэж итгэдэг. Зүгээр ч нэг итгэдэг бус энэхүү итгэлийн улмаас мөнхийн Бурхан Эцэгийн өмнө, эх орон, ард түмнийхээ өмнө, гэр бүл, үр хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлагатай амьдрах гүн хэрэгцээг гүйцэлдүүлэх эрч хүч, шийдэмгий байдал, баяр хөөрөөр дүүрэн байгаа юм.

Хотын Сүмийг Бурхан Эцэг Өөрөө, Үг ба Сүнсээр төрүүлсэн. Бурхан Эцэг Өөрөө Есүс Христийн хэлсэнчлэн "...тамын хаалга ч дийлэхгүй, хаанчлалын түлхүүрүүдийг гардан авсан, мөнхийн улс ба газар дэлхийг холбосон” ийм л сүмийг нягт нямбай ажиллах барилгачин лугаа адил барьж байна. Өнөөдөр Бурхан Эцэгийн хийж байгаа бүхэн нь Өөртэй нь хамт хаанчлан захирах сүм чуулганаа босгохтой шууд холбоотой юм. Зөвхөн Хотын Сүм төдийгүй Христий...

дэлгэрэнгүй

Зарлал

Мэдээлэл

  Гэрчлэл